STOU e-Portal

ระบบสารสนเทศออนไลน์ มสธ.

Student Services Portal

ใบสมัครเรียน มสธ.

• ปริญญาตรี • บัณฑิตศึกษา • โครงการสัมฤทธิบัตร • อบรมหลักสูตรต่างๆ

มสธ. บริการ

• รับแจ้งปัญหาออนไลน์ • ระบบตอบปัญหาอัตโนมัติ • ระบบเลือกแผนการศึกษา

แบบฟอร์ม/ใบคำร้อง

• ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลระดับปริญญาตรี

Copyright © 2023 – All Rights Reserved – Sukhothai Thammathirat Open University

ผู้เข้าชม: 11,442